Życzenia na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2020

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy choćby umarł żyć będzie.”

 

 

Wielki Post doprowadził nas do świętowania najstarszych i największych Świąt chrześcijaństwa, w których przeżywanie Zmartwychwstania Chrystusa Pana napełnia nas wielką radością i nadzieją. Powierzajmy wszystkie nasze troski Miłosiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego Matki.

 

Życzymy, aby te świąteczne dni dostarczały nam głębokich przeżyć w wierze, wniosły wiele radości w codzienną rzeczywistość oraz dodały sił w przeciwnościach, a Zmartwychwstały Pan niech w dalszym ciągu wspiera wszelkie dobro, które przechodzi przez nasze serca i ręce.

 

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Zaproszenie na spotkania w marcu 2020

28 marca 2020 r., godz. 16.00: Msza święta sprawowana przez ks. prof. Tadeusza Dolę (kaplica Domu Księży Profesorów, Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a). Po Mszy św.  spotkanie w salce i dyskusja nad 1 Listem św. Pawła do Koryntian.

W sobotę 14 marca 2020 r. o godz. 13.30 w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach - Otmęcie - msza święta dziękczynna z okazji 100 - lecia urodzin naszego wieloletniego członka, kol. Eugeniusza Mroza, ostatniego żyjącego kolegi gimnazjalnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2019 r. na rzecz KIK w Opolu. Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Wielkopostne Wykłady Otwarte pod hasłem „Kryzys w świecie. Kryzys w Kościele”, które odbywać się będą w soboty Wielkiego Postu 2020 r. o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Minorytów 4.

Zaproszenie na spotkania w lutym 2020

29 lutego 2020 r., godz. 16.00: Msza święta sprawowana przez ks. prof. Tadeusza Dolę (kaplica Domu Księży Profesorów, Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a). Po Mszy św. spotkanie opłatkowe w salce, a następnie dyskusja nad adhortacją Jana Pawła II „Christifideles laici”. Rozważamy Rozdział II i III.

14 marca 2020 r. zasłużony członek naszego KIKu, kol. Eugeniusz Mróz, ostatni żyjący kolega gimnazjalny Ojca Świętego Jana Pawła II, będzie obchodził 100 rocznicę swoich urodzin. Pamiętajmy o Nim w swoich modlitwach.

W sobotę 29 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej - rozpoczęcie Wielkopostnych Wykładów Otwartych.

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2019 r. na rzecz KIK w Opolu (numer KRS – 0000046409). Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”. Zarząd KIK w Opolu

Zaproszenie na spotkania w styczniu 2020

Niech Nowy 2020 Rok niesie, blaski Bożej chwały, Bożej łaski,
a blask gwiazdy betlejemskiej świeci wśród wędrówki ziemskiej!
Szczęść Boże!11 stycznia, sobota, godz. 16.00: Msza święta w kaplicy Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a) sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie opłatkowe w salce i dyskusja nad adhortacją Jana Pawła II „Christifideles laici”. Rozważamy rozdział II. Serdecznie zapraszamy!


Zwracamy się do członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób, aby przekazały 1% swojego podatku za 2019 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia. Darowiznę tą  można przekazać na konto Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu – organizacji pożytku publicznego: Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!” Zarząd KIK w Opolu

 

Zaproszenie na spotkania w grudniu 2019

14 grudnia 2019 r., godz. 16.00: Msza św. sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad adhortacją Jana Pawła II „Christifideles laici” (kaplica Domu Księży Profesorów, Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a)


Anioł Pański rzekł: „Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

Niech Nowonarodzony Jezus ponownie narodzi się w naszych sercach, wypełni je swoim pokojem, przepełni miłością, radością oraz chęcią dzielenia się Dobrą Nowiną z bliźnimi, a każdy dzień Nowego Roku niech będzie dobrą okazją do lepszego odkrywania Bożej miłości.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku!