Zaproszenie na spotkania w grudniu 2020

Śp. ks. dr Zygmunt Nabzdyk

W niedzielę 22 listopada, w wieku 90 lat zmarł ks. dr Zygmunt Nabzdyk, kapelan Jego Świątobliwości, emerytowany wykładowca, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu. W swoim długim życiu był m.in. seminaryjnym i diecezjalnym ojcem duchownym, sędzią Sądu Diecezji Opolskiej i dyrektorem Domu Studiów w Opolu. Dla nas członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu był przede wszystkim kapelanem, asystentem kościelnym mianowanym przez ks. bpa ordynariusza Alfonsa Nossola w roku 1984.  Przez te lata wraz z Nim budowaliśmy wspólnotę naszego klubu. Formował nasze osobowości i sumienia, dawał lekcje  patriotyzmu i miłości bliźniego. Zawdzięczamy Mu piękne wykłady, spotkania modlitewne, czuwania adwentowe i wielkopostne, spotkania z Biblią, wspólne rozśpiewane spotkania opłatkowe. Pamiętamy nasze nabożeństwa majowe przygotowywane przez Niego w różnych miejscach Opolszczyzny, nawet przy leśnych kapliczkach. Inspirował kolejne Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, przewodził wspaniałym pielgrzymkom, dzięki którym poznawaliśmy historię Polski, rodzimego Śląska Opolskiego, ale także  Czech i Moraw. Jako kapelan zawsze znajdował czas by wysłuchać  naszych  problemów i odpowiedzieć na  pytania. Za te piękne i owocne dla nas lata pragniemy przede wszystkim serdecznie podziękować.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi Jego służbę i przyjmie Go do swojego Królestwa.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Zarząd KIK w Opolu


5 grudnia 2020 r. (sobota), godz. 16.00: Msza święta sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ w kościele pw. św. Sebastiana. Serdecznie zapraszamy!

Msze w intencji ś.p. ks. Zygmunta Nabzdyka:
1. Czwartek, 3 grudnia 2020 r., godz. 16.00, kościół seminaryjno-akademicki p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu przy ul. Drzymały 1A: Msza św. sprawowana przez Biskupa Opolskiego i biskupów pomocniczych;
2. Środa, 9 grudnia 2020 r., godz. 19.15, kościół św. Sebastiana w Opolu przy Placu Sebastiana: Msza św. roratnia w klasycznym rycie rzymskim (tzw. trydencka).

Zaproszenie na spotkania w listopadzie 2020

„Łza za zmarłych wyparowuje; kwiat na grobie więdnie; modlitwa natomiast dociera aż do serca Najwyższego” (św. Augustyn)

7 października (sobota), godz. 12.30, Katedra Opolska - Msza św. pogrzebowa w intencji Eugeniusza Mroza (1920-2020), długoletniego członka KIK, szkolnego kolegi papieża Jana Pawła II, pogrzeb o godz. 14.00 w starej kaplicy na cmentarzu w Opolu-Półwsi

7 października (sobota), godz. 16.00: Msza święta w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu, sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ w intencji zmarłych członków i sympatyków KIK.

 


Śp. ks. dr Zygmunt Nabzdyk
W niedzielę 22 listopada, w wieku 90 lat zmarł ks. dr Zygmunt Nabzdyk, kapelan Jego Świątobliwości, emerytowany wykładowca, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu. W swoim długim życiu był m.in. seminaryjnym i diecezjalnym ojcem duchownym, sędzią Sądu Diecezji Opolskiej i dyrektorem Domu Studiów w Opolu. Dla nas członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu był przede  wszystkim kapelanem, asystentem kościelnym mianowanym przez ks. bpa ordynariusza Alfonsa Nossola w roku 1984. Przez te lata wraz z Nim budowaliśmy wspólnotę naszego klubu. Formował nasze osobowości i sumienia, dawał lekcje  patriotyzmu i miłości bliźniego. Zawdzięczamy Mu piękne wykłady, spotkania modlitewne, czuwania adwentowe i wielkopostne, spotkania z Biblią, wspólne rozśpiewane spotkania opłatkowe. Pamiętamy nasze nabożeństwa majowe przygotowywane przez Niego w różnych miejscach Opolszczyzny, nawet przy leśnych kapliczkach. Inspirował kolejne Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej,  przewodził wspaniałym pielgrzymkom, dzięki którym poznawaliśmy historię Polski, rodzimego Śląska Opolskiego, ale także  Czech i Moraw. Jako kapelan zawsze znajdował czas by wysłuchać  naszych  problemów i odpowiedzieć na  pytania.  Za te piękne i owocne dla nas lata pragniemy przede wszystkim serdecznie podziękować. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Jego służbę i przyjmie Go do swojego Królestwa.

Zarząd KIK w Opolu

Zaproszenie na spotkania w październiku 2020

3 października (sobota), godz. 16.00: Msza święta w kościele pw. św. Sebastiana sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ na rozpoczęcie nowego roku pracy KIK, po niej spotkanie w Domu Katechetycznym przy katedrze opolskiej pt. "Różaniec jako modlitwa Jezusowa". Zachęcam do lektury listu apostolskiego Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae".

 

Życzenia dla ks. Zygmunta Nabzdyka

W dniu 10 sierpnia 2020 r. nasz Kapelan Klubowy, ks. Prałat Zygmunt Nabzdyk skończył 90 lat.

Z tej okazji przedstawiciele Zarządu i członkowie KIKu udali się do Domu Księży Emerytów, by osobiście złożyć życzenia naszemu długoletniemu opiekunowi duchowemu.

 

Drogi Księże Prałacie!

 

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą,

niech Cię obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem.”

Lb 6,24-26

 

Z okazji Księdza jubileuszu - 90 urodzin, pragniemy złożyć najszersze życzenia: błogosławieństwa Bożego, radości pochodzącej od Chrystusa, światła Ducha Świętego w podejmowaniu każdej decyzji oraz opieki Maryi, naszej najlepszej Matki.

Ofiarujemy modlitwę w Księdza intencji i życzymy jeszcze raz obfitości łask Bożych.

Szczęść Boże!

 

Zarząd i członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu

 

Na nadchodzący czas wakacji, Bożego wypoczynku

życzy Zarząd Klubu

 W lipcu i sierpniu Klub w Opolu będzie nieczynny

Zaproszenie na spotkania w czerwcu 2020

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1. Serce Twe, Jezu, miłością goreje, Serce Twe w ogniu miłości topnieje.
A nasze serca zimne jak lód, i próżny dla nich Twej męki trud.
2. Kiedyż o kiedyż, słodki mój Panie, poznamy Serca Twego kochanie?
Kiedyż twa miłość rozpali nas? o dobry Jezu, czas to już czas! 

25 czerwca ? czwartek
godz. 16.00:     Aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej? Walne Zebranie członków KIK

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 23.05.2019 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2019.
 5. Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2019.
 6. Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
 7. Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2020.
 8. Dyskusja i głosowanie nad projektem.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Rozstrzygnięcie spraw spornych.
 11. Komunikaty i wypowiedzi.
 12. Zakończenie zebrania.

 

27 czerwca ? sobota
godz. 16.00:   Msza święta w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu na zakończenie roku pracy KIK, sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie w auli Domu Katechetycznego przy katedrze opolskiej, którego tematem będzie: "Udział świeckich w misji Kościoła na podstawie III rozdziału Christifideles laici".

 

Na nadchodzący czas wakacji, Bożego wypoczynku

życzy Zarząd Klubu

 W lipcu i sierpniu Klub w Opolu będzie nieczynny