Zaproszenia na spotkania w styczniu 2018

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26)

Szczęśliwego Nowego 2018 Roku
życzy Zarząd KIK w Opolu


 

17 stycznia (środa), godz. 16.15: zebranie Zarządu, po nim spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków Klubu w auli Domu Katechetycznego

17 stycznia (środa), godz. 17.30: spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW

Serdecznie zapraszamy!


OGŁOSZENIE

Zwracamy się do członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób, aby przekazały 1% swojego podatku za 2017 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia. Darowiznę tą  można przekazać na konto Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu – organizacji pożytku publicznego: Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego 2017

„Mizerna, cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący na sianku śpiący w promieniach Jezus mały.”

 

W tę świętą i cichą noc stańmy przed betlejemskim żłobkiem. Niech adoracja dzieciątka Jezus przy ubogiej i mizernej stajence otworzy nas na objawioną miłość Boga do człowieka.

 Niech ta „Maleńka Miłość” położona w betlejemskim żłobie wypełni każdą chwilę naszego życia bogactwem darów, które będzie można dzielić z potrzebującymi ich w Nowym 2018 Roku.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Zarz
ąd Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu

Zaproszenia na spotkania w grudniu 2017

13 grudnia (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią, prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (sala św. Edyty Stein w Katedralnym Domu Katechetycznym)

 

Niech to szczególne spotkanie z Emmanuelem – Bogiem z nami, otwiera nasze serca na obfitość Jego zbawczych darów i uzdalnia do prawdziwej miłości, niech wnosi w naszą codzienność pokój i radość, by promieniowała z nas na naszych najbliższych i na tych, których spotkamy na naszej drodze.


Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
życzy Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu

Zaproszenia na spotkania w listopadzie 2017

4 listopada (sobota), godz. 18.30: Msza święta z wypominkami za zmarłych członków i sympatyków KIK-u w katedrze opolskiej

8 listopada (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią, prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (sala św. Edyty Stein w Katedralnym Domu Katechetycznym)

12 listopada (niedziela), godz. 17.00: Dr hab. Andrzej SZCZEPANIAK, UO – wykład „Koncepcje „Międzymorza” w II i III Rzeczpospolitej, czyli jak dbać o potencjał własnej niepodległości” (aula Katedralnego Domu Katechetycznego)

18 listopada (sobota): XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę:

godz. 9.30 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, koncelebrowana przez  Prymasa Polski  ks. abpa  dra  Wojciecha Polaka  i  kapelanów  Klubów 

godz. 11.00 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

godz. 11.30-12.30 - wykład w Kaplicy Różańcowej: „Koncepcja ideowa Ruchu Europa Christi ” – ks. inf. Ireneusz Skubiś

godz. 12.30-13.30 - wykład w Kaplicy Różańcowej: „Maryjna szkoła wiary.  Rozważania o prawdziwej i mądrej pobożności Maryjnej w naszym życiu” – ks. bp Andrzej Przybylski

godz. 14.00 – Droga Krzyżowa na Wałach  Jasnogórskich – prowadzi KIK Katowice  - a po niej modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II

godz. 15.15 – Spotkanie prezesów KIK (lub upoważnionych przedstawicieli Zarządów) w redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” przy ul. 3-go Maja.

PUNKT  INFORMACYJNY  będzie czynny przed wejściem do Kaplicy Różańcowej w dniu pielgrzymki w godz. 8.30-13.30

Zaproszenia na spotkania w październiku 2017

30 września (sobota), godz. 18.30: Msza święta w katedrze opolskiej na rozpoczęcie roku pracy; po niej spotkanie klubowe w auli Katedralnego Domu Katechetycznego

8 października (niedziela): XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Pielgrzymka członków i sympatyków KIK na Górę Św. Anny, godz. 11.30: Msza św. w Bazylice św. Anny

11 października (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią, prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (sala św. Edyty Stein w Katedralnym Domu Katechetycznym)

14 października (sobota), godz. 15.00: Spotkanie wspominkowe zorganizowane wspólnie z Towarzystwem Polonia - Kresy w X rocznicę śmierci naszego kolegi klubowego, Bronisława DURKALCA (aula Katedralnego Domu Katechetycznego)

22 października (niedziela), godz. 17.00: Ks. dr hab. Paweł LANDWÓJTOWICZ – wykład z okazji „Dnia Praw Rodziny” (aula Katedralnego Domu Katechetycznego)