Zaproszenie na spotkania w listopadzie 2018

27 października, sobota, godz. 16.00: Msza święta w kaplicy w Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kard. Kominka 1a) sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad książką papieża Jana Pawła II ? ?Pamięć i tożsamość? , rozdz. I ? ?Miara wyznaczona złu"
Tekst książki:
 http://tiny.pl/g8pjshttps://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_pamiec_i_tozsamosc.pdf

3 listopada, sobota, godz. 16.00: Msza święta w kaplicy w Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kard. Kominka 1a) za zmarłych członków i sympatyków KIKu. Zapraszajcie rodziny zmarłych.

14 listopada, środa, godz. 17.30: Spotkanie z Biblią, prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (aula Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, Plac Katedralny 4a)

24 listopada, sobota, godz. 16.00: Msza święta w kaplicy Domu Księży Profesorów sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ (Opole, ul. Kard. Kominka 1a), po niej o godz. 17.00: Spotkanie w salce i dyskusja nt. ?Patriotyzm w ujęciu Jana Pawła II?. Podstawą do dyskusji będzie rozdział III książki Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" zatytułowany "Myśląc ojczyzna? (Ojczyzna ? naród ? państwo)". Wprowadzenie: ks. prof. Tadeusz DOLA.

Tekst książki: http://tiny.pl/g8pjshttps://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_pamiec_i_tozsamosc.pdf


XXXVIII  PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ, 17 listopada 2018 r.

PROGRAM:
09.30 - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem ks. bp. dra Krzysztofa Wętkowskiego, sufragana archidiecezji gnieźnieńskiej i koncelebrowana przez kapelanów Klubów;
11.30 - 13.30 Wykłady w Kaplicy Różańcowej:
- 11.30 - 12.30 ks. bp Krzysztof Wętkowski - "Kościół - Państwo Polskie: 1918 - 2018
- 12.30 - 13.30 red. Jacek Dziedzina ("Gość Niedzielny"): "Kościół przyszłości - wszystko od nowa?" 
13.45 - Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
14.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich - prowadzi KIK Płock i złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II; 
15.00 - Spotkanie prezesów KIK /lub upoważnionych przedstawicieli Zarządów/ w redakcji Tygodnika Katolickiego "Niedziela" przy ul. 3-go Maja 12.

Zaproszenie na spotkania w październiku 2018

Zaproszenie na spotkania KIK w październiku 2018 r.:

29 września (sobota), godz. 16.00: Msza święta w kaplicy sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ na rozpoczęcie nowego roku pracy KIK, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad książką papieża Jana Pawła II ? ?Pamięć i tożsamość? , rozdz. I ? ?Miara wyznaczona złu?
(tekst książki: http://tiny.pl/g8pjs; https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_pamiec_i_tozsamosc.pdf)

7 października (niedziela), godz. 17.00: Spotkanie z kandydatami do Rady Miasta Opola: Krystyna Duda, Jerzy Skubis, Jan Szydełko, Piotr Zamelski (aula Katedralnego Domu Katechetycznego W Opolu)

10 października (środa): godz. 17.30: Spotkanie z Biblią, prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (aula Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu)

14 października (niedziela), XVIII Dzień Papieski pod hasłem ?Promieniowane Ojcostwa?. Pielgrzymka członków i sympatyków KIK na Górę Św. Anny, o godz. 11.30   Msza św. w Bazylice św. Anny.

 

Diecezjalny Kongres Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza wszystkich należących do wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich do udziału w diecezjalnym kongresie, który odbędzie się w sobotę 13 października 2018 r. w auli i kościele seminaryjnym w Opolu (przy ul. Drzymały 1).

Program Kongresu przedstawia się następująco:
10:00 Zawiązanie wspólnoty
10:30 Konferencja: Źródła poruszeń duchowych - o. Jacek Drabik SJ
Spotkania w małych grupach w temacie konferencji
12:00 Eucharystia ? przewodniczy bp Paweł Stobrawa
13:00 Obiad
14:00 Podsumowanie spotkania w grupach. Skrzynka pytań
15:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapisy przyjmuje ks. Mateusz Buczma (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Zaproszenie na spotkania we wrześniu 2018

Niech wakacyjne spotkania z przyrodą, z nowymi ludźmi, z owocami ludzkiej twórczości będą okazją nie tylko do wzmocnienia sił fizycznych i rozwoju intelektualnego, ale także do intensywniejszego kontaktu z Bogiem i wzrastania w wierze

Zarząd Klubu

 

W lipcu i sierpniu Klub w Opolu będzie nieczynny

 

29 września (sobota), godz. 16.00: Msza święta w kaplicy sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ na rozpoczęcie nowego roku pracy KIK, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad książką papieża Jana Pawła II ? ?Pamięć i tożsamość?, rozdz. I ? ?Miara wyznaczona złu?
Tekst ksi
ążki: http://tiny.pl/g8pjshttps://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_pamiec_i_tozsamosc.pdf


Zaproszenie do studiowania. Ksiądz dziekan Wydziału Teologicznego UO zaprasza do studiowania - specjalność ?Duchowość i kultura chrześcijańska?, skierowana do osób, które, np. na emeryturze, nareszcie mają trochę czasu. Jest to dobra propozycja dla wszystkich, którzy chcą poznać bardziej swoją wiarę. Część zajęć będzie prowadzona w sposób korespondencyjny.

Zaproszenie na spotkania w czerwcu 2018

10 czerwca 2018 r. (niedziela), godz. 17.00: spotkanie z posłem na Sejm RP  Antonim  DUDĄ, członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, pt. "Sprawy społeczne i rodzinne w pracach rządu Zjednoczonej Prawicy" (Kateralny Dom Katechetyczny w Opolu, sala KIK na II piętrze)

13 czerwca (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Kateralny Dom Katechetyczny w Opolu)

23 czerwca (sobota), godz. 16.00: Msza święta sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ na zakończenie roku pracy KIK, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad książką papieża Jana Pawła II ? ?Pamięć i tożsamość? (kaplica Domu Księży Profesorów, ul kard. Kominka 1a).
Tekst ksi
ążki: http://tiny.pl/g8pjshttps://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_pamiec_i_tozsamosc.pdf

 

Zbliża się okres wakacji. Dla wielu będzie to czas odpoczynku. Niech wakacyjne spotkania z przyrodą, z nowymi ludźmi, z owocami ludzkiej twórczości będą okazją nie tylko do wzmocnienia sił fizycznych i rozwoju intelektualnego, ale także do intensywniejszego kontaktu z Bogiem i wzrastania w wierze

Zarząd Klubu

W lipcu i sierpniu Klub w Opolu będzie nieczynny

Zaproszenie na spotkania w maju 2018

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ, * już rozkwita ziemski kraj, * Dziś swej Matce i swej Pani * Każ-dy cześć i chwałę daj.

Ptaszęta się radują, * Maryi wyśpiewują, * Bo i one Matce Bożej * Wdzięczność swą okazują.

Łąki, pola i gaje, * Wszystko Jej cześć oddaje, * Bo co tylko jest na ziemi, * Jej opieki doznaje.

Wszystkie miasta z wioskami * Brzmią Maryi pieśniami, * I każdy z pokorą woła: * Módl się, Matko za nami!

I my, śliczna Jutrzenko, * O najświętsza Panienko, * Do Ciebie się uciekamy. * Błogosław nas swą ręką.

 

- 9 maja (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej)

- 23 maja (środa), godz. 16.00: Walne Zebranie członków KIK (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej)

- 26 maja (sobota), godz. 16.00: Msza święta sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad Adhortacją apostolską Ojca Świętego Franciszka ?Gaudete et Exsultate? (kaplica Domu Księży Profesorów w Opolu, ul. kard. B. Kominka 1a).

> Tekst Adhortacji ?Gaudete et Exsultate? można znaleźć m.in. w ?Gościu Niedzielnym? nr 16 z 22 kwietnia 2018 r. oraz pod adresem: http://niedziela.pl/artykul/34841/GAUDETE-ET-EXSULTATE.

> Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KIK odbywa się w auli Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, II p. w terminie 23 maja 2018 r. o godz. 16.00 (pierwszy termin) i 16.15 (drugi termin). Przypominamy, że uczestnictwo w Walnych Zebraniach Klubu jest prawem każdego członka KIK-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do licznego udziału. Program zebrania obejmuje:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 26.04.2017 r.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2017.
5. Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2017.
6. Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
7.Głosowanie nad udzieleniem ustępującemu zarządowi absolutorium.
8. Wybory nowego zarządu Klubu:
- przyjęcie regulaminu wyborów,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- zgłaszanie kandydatów na prezesa zarządu,
- wybory prezesa,
- ogłoszenie wyników wyboru prezesa,
- zgłaszanie kandydatów do zarządu,
- wybory zarządu,
- ogłoszenie wyników wyborów.
9. Wybory nowej Komisji Rewizyjnej:
- zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
- wybory Komisji Rewizyjnej,
- ogłoszenie wyników wyborów.
10. Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2018.
11. Dyskusja i głosowanie nad projektem.
12. Podjęcie uchwał.
13. Rozstrzygnięcie spraw spornych.
14. Komunikaty i wypowiedzi.
15. Zakończenie zebrania.