Zaproszenie na spotkania w czerwcu 2018

10 czerwca 2018 r. (niedziela), godz. 17.00: spotkanie z posłem na Sejm RP  Antonim  DUDĄ, członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, pt. "Sprawy społeczne i rodzinne w pracach rządu Zjednoczonej Prawicy" (Kateralny Dom Katechetyczny w Opolu, sala KIK na II piętrze)

13 czerwca (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Kateralny Dom Katechetyczny w Opolu)

23 czerwca (sobota), godz. 16.00: Msza święta sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ na zakończenie roku pracy KIK, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad książką papieża Jana Pawła II ? ?Pamięć i tożsamość? (kaplica Domu Księży Profesorów, ul kard. Kominka 1a).
Tekst ksi
ążki: http://tiny.pl/g8pjshttps://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_pamiec_i_tozsamosc.pdf

 

Zbliża się okres wakacji. Dla wielu będzie to czas odpoczynku. Niech wakacyjne spotkania z przyrodą, z nowymi ludźmi, z owocami ludzkiej twórczości będą okazją nie tylko do wzmocnienia sił fizycznych i rozwoju intelektualnego, ale także do intensywniejszego kontaktu z Bogiem i wzrastania w wierze

Zarząd Klubu

W lipcu i sierpniu Klub w Opolu będzie nieczynny

Zaproszenie na spotkania w maju 2018

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ, * już rozkwita ziemski kraj, * Dziś swej Matce i swej Pani * Każ-dy cześć i chwałę daj.

Ptaszęta się radują, * Maryi wyśpiewują, * Bo i one Matce Bożej * Wdzięczność swą okazują.

Łąki, pola i gaje, * Wszystko Jej cześć oddaje, * Bo co tylko jest na ziemi, * Jej opieki doznaje.

Wszystkie miasta z wioskami * Brzmią Maryi pieśniami, * I każdy z pokorą woła: * Módl się, Matko za nami!

I my, śliczna Jutrzenko, * O najświętsza Panienko, * Do Ciebie się uciekamy. * Błogosław nas swą ręką.

 

- 9 maja (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej)

- 23 maja (środa), godz. 16.00: Walne Zebranie członków KIK (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej)

- 26 maja (sobota), godz. 16.00: Msza święta sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad Adhortacją apostolską Ojca Świętego Franciszka ?Gaudete et Exsultate? (kaplica Domu Księży Profesorów w Opolu, ul. kard. B. Kominka 1a).

> Tekst Adhortacji ?Gaudete et Exsultate? można znaleźć m.in. w ?Gościu Niedzielnym? nr 16 z 22 kwietnia 2018 r. oraz pod adresem: http://niedziela.pl/artykul/34841/GAUDETE-ET-EXSULTATE.

> Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KIK odbywa się w auli Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, II p. w terminie 23 maja 2018 r. o godz. 16.00 (pierwszy termin) i 16.15 (drugi termin). Przypominamy, że uczestnictwo w Walnych Zebraniach Klubu jest prawem każdego członka KIK-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do licznego udziału. Program zebrania obejmuje:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 26.04.2017 r.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2017.
5. Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2017.
6. Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
7.Głosowanie nad udzieleniem ustępującemu zarządowi absolutorium.
8. Wybory nowego zarządu Klubu:
- przyjęcie regulaminu wyborów,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- zgłaszanie kandydatów na prezesa zarządu,
- wybory prezesa,
- ogłoszenie wyników wyboru prezesa,
- zgłaszanie kandydatów do zarządu,
- wybory zarządu,
- ogłoszenie wyników wyborów.
9. Wybory nowej Komisji Rewizyjnej:
- zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
- wybory Komisji Rewizyjnej,
- ogłoszenie wyników wyborów.
10. Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2018.
11. Dyskusja i głosowanie nad projektem.
12. Podjęcie uchwał.
13. Rozstrzygnięcie spraw spornych.
14. Komunikaty i wypowiedzi.
15. Zakończenie zebrania.

Zaproszenie na spotkania w kwietniu 2018

11 kwietnia 2018 r. (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią w sali Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW

28 kwietnia 2018 r. (sobota), godz. 16.00:  Nabożeństwo i Msza święta w intencji członków KIK w kaplicy (kaplica w domu księży profesorów w Opolu, ul. Kardynała Bolesława Kominka 1a). Spotkanie prowadzi ks. prof. Tadeusz DOLA

 

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do przekazania 1% swo-jego podatku za 2017 r. na rzecz Klubu Inteligencji Katolickiej ? organizacji pożytku publicznego. Numer KRS: 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom z góry składamy serdeczne Bóg zapłać!

W ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary w sobotę 14 kwietnia o godz.10.00 odbę-dzie się w kościele na ?Górce? wykład: ?O wierze i pobożności, które prowadzą do Boga?, który wygłosi o. Tomasz Zamorski OP. Na zakończenie spotkania o godz. 12.00 będzie odprawiona Msza Święta.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2018

?Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie?

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pełni radości i nadziei pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech życie i twórcze przekształcanie świata poprzez pracę i wszelki wysiłek odnajdywać będzie swój pełny sens i znaczenie w blasku Zmartwychwstania Chrystusa.

Niech płynąca stąd nadzieja i radość życia opromienia nasze serca, buduje wspólnoty, umacniając więzi miłości i przyjaźni oraz daje siłę do przezwyciężania tego co trudne.

Niech spotkanie z Chrystusem, który Żyje i jest stale obecny na drogach naszej codzienności, ożywia wiarę oraz napełnia serca pokojem, miłością i nadzieją.

Niech obecność pośród nas Zbawiciela staje się źródłem radości i siły na pokonywanie trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Zarząd Klubu w Opolu

Zaproszenie na spotkania w marcu 2018

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do Miejskiej Biblioteki Publicznej na Wielkopostne Wykłady Otwarte pt. "Papież Franciszek: 5 lat". Wykłady będą się odbywać w soboty Wielkiego Postu o godz. 15:00 w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4. [Zobacz więcej]

14 marca (w środę) o godz. 17.30 zapraszamy na spotkanie z Biblią, które poprowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (aula Katedralnego Domu Katechetycznego).

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2017 r. na rzecz KIK w Opolu. Numer KRS ? 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne ?Bóg zapłać!?

Zarząd KIK w Opolu