Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2018

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie”

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pełni radości i nadziei pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech życie i twórcze przekształcanie świata poprzez pracę i wszelki wysiłek odnajdywać będzie swój pełny sens i znaczenie w blasku Zmartwychwstania Chrystusa.

Niech płynąca stąd nadzieja i radość życia opromienia nasze serca, buduje wspólnoty, umacniając więzi miłości i przyjaźni oraz daje siłę do przezwyciężania tego co trudne.

Niech spotkanie z Chrystusem, który Żyje i jest stale obecny na drogach naszej codzienności, ożywia wiarę oraz napełnia serca pokojem, miłością i nadzieją.

Niech obecność pośród nas Zbawiciela staje się źródłem radości i siły na pokonywanie trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Zarząd Klubu w Opolu

Zaproszenie na spotkania w marcu 2018

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do Miejskiej Biblioteki Publicznej na Wielkopostne Wykłady Otwarte pt. "Papież Franciszek: 5 lat". Wykłady będą się odbywać w soboty Wielkiego Postu o godz. 15:00 w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4. [Zobacz więcej]

14 marca (w środę) o godz. 17.30 zapraszamy na spotkanie z Biblią, które poprowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (aula Katedralnego Domu Katechetycznego).

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2017 r. na rzecz KIK w Opolu. Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Zarząd KIK w Opolu

Zaproszenie na spotkania w lutym 2018

21 lutego (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Katedralny Dom Katechetyczny)

W ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary w sobotę 10 lutego o godz.10.00 odbędzie się w kościele na „Górce” wykład: „Duch Święty w codziennym życiu chrześcijanina”, który wygłosi dr Elżbieta Wiater. Na zakończenie spotkania o godz. 12.00 będzie odprawiona Msza Święta.

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2017 r. na rzecz KIK w Opolu: numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Zaproszenia na spotkania w styczniu 2018

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26)

Szczęśliwego Nowego 2018 Roku
życzy Zarząd KIK w Opolu


 

17 stycznia (środa), godz. 16.15: zebranie Zarządu, po nim spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków Klubu w auli Domu Katechetycznego

17 stycznia (środa), godz. 17.30: spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW

Serdecznie zapraszamy!


OGŁOSZENIE

Zwracamy się do członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób, aby przekazały 1% swojego podatku za 2017 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia. Darowiznę tą  można przekazać na konto Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu – organizacji pożytku publicznego: Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego 2017

„Mizerna, cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący na sianku śpiący w promieniach Jezus mały.”

 

W tę świętą i cichą noc stańmy przed betlejemskim żłobkiem. Niech adoracja dzieciątka Jezus przy ubogiej i mizernej stajence otworzy nas na objawioną miłość Boga do człowieka.

 Niech ta „Maleńka Miłość” położona w betlejemskim żłobie wypełni każdą chwilę naszego życia bogactwem darów, które będzie można dzielić z potrzebującymi ich w Nowym 2018 Roku.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Zarz
ąd Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu