Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2017

O Maryjo, To wybitnie Twoja noc! Kiedy gasną ostatnie światła soboty, a Owoc Twojego Żywota spoczywa w ziemi, czuwa również Twoje serce!

Twoja wiara i Twoja nadzieja patrzą naprzód. Za ciężkim kamieniem widzą już pusty grób; za ciężką zasłoną ciemności dostrzegają brzask Zmartwychwstania!

Św. Jan Paweł II 


W 100-lecie objawień fatimskich razem z Maryją trwamy, czuwając przy Grobie Pańskim, który przypomina nam, że śmierć jest tylko krokiem w przyszłość pełną światła, pełną Boga. Wszak Jezus prawdziwie Zmartwychwstał! A grób został pusty.

Niech w te Wielkanocne Święta nasze serca wypełnia nadzieja płynąca z wiary, niech pozwoli nam dzielić się nowym życiem w Jezusie miłością, która rozlała się na świat dzięki Jego męce i zmartwychwstaniu.

Niech nasze serca wypełnia radość, pokój i pewność zwycięstwa nad każdą słabością i nieudolnością naszych ludzkich wysiłków.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

  

 Opole, Wielkanoc 2017 r.

Zaproszenia na spotkania w kwietniu 2017

19 kwietnia (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (sala św. Edyty Stein, I piętro Domu Katechetycznego)

26 kwietnia (środa), godz. 16.00: Aula Domu Katechetycznego – Walne Zebranie członków KIK

29 kwietnia (sobota), godz. 17.45:  Nabożeństwo i Msza święta w Katedrze z udziałem członków i sympatyków KIK


Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do przekazania 1% swojego podatku za 2016 r. na rzecz Klubu Inteligencji Katolickiej – organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom z góry składamy serdeczne Bóg zapłać!


Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Progrmoawego Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu, 26 kwietnia 2017 r.

  

Miejsce zebrania: sala Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, II p.

 

Termin zebrania:

godz. 16.00 - pierwszy termin,

godz. 16.15 - drugi termin

 

Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 27.04.2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2016.
Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2016.
Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2017.
Dyskusja i głosowanie nad projektem.
Podjęcie uchwał.
Rozstrzygnięcie spraw spornych.
Komunikaty i wypowiedzi.
Zakończenie zebrania.

Przypominamy, że uczestnictwo w Walnych Zebraniach Klubu jest prawem każdego członka KIK-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do licznego udziału.

Zaproszenia na spotkania w marcu 2017

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, W krzyżu miłości nauka.


8 marca (środa), 
godz. 17.30 - Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej)


Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2016 r. na rzecz KIK w Opolu. Numer KRS – 0000046409.
Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdecz-ne „Bóg zapłać!”


Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na kolejny cykl Wielkopostnych Wykładów Otwartych 
pod tytułem "800 lat Opola – W herbie miasta – krzyż", które odbywać się będą w soboty Wielkiego Postu o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Minorytów 4.

 

Sobota 4.03, godz. 15:30 - Prof. Anna Pobóg - Lenartowicz – „Najstarsze kościoły Opola”

Sobota 11.03, godz. 15:30 - Ks. prof. Andrzej Hanich – „Ks. Józef Kubis, proboszcz parafii św. Krzyża w Opolu (1917–1945)”

Sobota 18.03, godz. 15:30 - Bp prof. Jan Kopiec – „Opolanie między Reformacją a kontrreforma-cją (XVI - XVII w.)”

Sobota 25.03, godz. 15:30 - Prof. Remigiusz Pośpiech – „Kościół św. Krzyża w Opolu jako ośro-dek kultury muzycznej”

Zaproszenia na spotkania w lutym 2017

15 lutego (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej Demitrów (aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej)

26 lutego (niedziela), godz. 17.00: Spotkanie z posłem Antonim Dudą (aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej)

 

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2016 r. na rzecz KIK w Opolu.

Numer KRS – 0000046409.

Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Zaproszenia na spotkania w styczniu 2017

14 grudnia (środa), godz. 17.30: Rozważania biblijne. Prowadzi ks. dr Andrzej Demitrów (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

17 grudnia (sobota), godz. 16.00: Adwentowe spotkanie modlitewne (kaplica Domu Księży Profesorów, Opole, ul. kard. B. Kominka 1a)


Niech w Nowym 2017 Roku świat będzie dla nas pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w naszych domach niech nigdy nie zabraknie Boga, miłości i zrozumienia!

Szczęść Boże!
Zarząd KIK w Opolu


Zwracamy się do członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób, aby przekazały 1% swojego podatku za 2016 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia. Darowiznę tą można przekazać na konto Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu – organizacji pożytku publicznego: Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Zarząd KIK w Opolu