Zaproszenia na spotkania w październiku 2016

08 października (sobota), godz. 16.00: Msza święta w kaplicy Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Komina 1a) na rozpoczęcie roku pracy; po niej spotkanie klubowe

09 października (niedziela), godz. 17.00: Katarzyna KĘDZIERSKA i Maria PAJĄK – Praktyczne rady związane z programem „Leki dla Seniorów” (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

12 października (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią, prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

16 października (niedziela), XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami MIŁOSIERDZIA”. Pielgrzymka członków i sympatyków KIK na Górę Św. Anny, o godz. 11.30 Msza św. w Bazylice św. Anny (dojazd we własnym zakresie)

 

Zaproszenia na spotkania w czerwcu 2016

XXXV - lecie Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu

 

8 czerwca (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

18 czerwca (sobota), godz. 16.00: Msza św. w kaplicy Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kominka 2a). Mszę św. na zakończenie roku pracy KIK odprawi ks. dr Zygmunt Nabzdyk

26 czerwca (niedziela), godz. 17.30: wykład okolicznościowy dr Mariusza PATELSKIEGO pt. "Czerwiec '76" (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

Oddział w Krapkowicach organizuje pielgrzymkę do Krakowa (Łagiewniki i św. Rita) w sobotę 18 czerwca. Zgłoszenia przyjmuje Krystyna Brzezińska

 

Zbliża się okres wakacji. Dla wielu będzie to czas odpoczynku.

Niech wakacyjne spotkania z przyrodą, z nowymi ludźmi, z owocami ludzkiej twórczości będą okazją nie tylko do wzmocnienia sił fizycznych i rozwoju intelektualnego, ale także do intensywniejszego kontaktu z Bogiem i wzrastania w wierze

Zarząd Klubu

 

W lipcu i sierpniu Klub w Opolu będzie nieczynny

Zaproszenia na spotkania w maju 2016

11 maja (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

18 maja (środa), godz. 17.00: wykład okolicznościowy mgr Marcina WIETRZNIOKA pt. "Konstytucja 3 maja - refleksje historyczne i wnioski na przyszłość" (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

21 maja (sobota), godz. 16.00: pielgrzymka klubowa do Otmuchowa. Mszę św. i nabożeństwo majowe poprowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW. Dojazd indywidualny, wyjazd spod Katedry Opolskiej o godz. 14.00.

 

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone, Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.

Zaproszenia na spotkania w kwietniu 2016

13 kwietnia (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

20 kwietnia (środa), godz. 16.00: doroczne Walne Zebranie Członków KIK (program poniżej). Drugi termin Zebrania: 20.04.2016 r., godz. 16.15. Miejsce: Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro

23 kwietnia (sobota), godz. 16.00, Msza św. w kaplicy Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kominka 2a). Mszę św. odprawia ks. dr Zygmunt Nabzdyk

 

Program Walnego Zebrania Członków KIK:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 28.04.2015 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2015.
 5. Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2015.
 6. Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
 7. Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2016.
 8. Dyskusja i głosowanie nad projektem.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Rozstrzygnięcie spraw spornych.
 11. Komunikaty i wypowiedzi.
 12. Zakończenie zebrania.

Zaproszenia na spotkania w marcu 2016

A myśmy się chlubić powinni, Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa
W Nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze.

 

9 marca (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

12 marca (sobota), godz. 16.00, Msza św. w kaplicy Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kominka 2a). Mszę św. odprawia ks. dr Zygmunt Nabzdyk