Zaproszenia na spotkania w czerwcu 2017

7 czerwca (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (sala św. Edyty Stein w Domu Katechetycznym przy Katedrze Opolskiej, I piętro)

11 czerwca (niedziela), godz. 17.00: Ks. dr Joachim KOBIENIA ? ?100 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie? (aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

25 czerwca (niedziela), godz. 17.45: Nabożeństwo i Msza Święta koncelebrowana w Katedrze Opolskiej na zakończenie roku pracy KIK, po niej spotkanie klubowe (aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

 


Z A P R O S Z E N I E

Do Kościoła Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha ?Na Górce? na cykl comiesięcznych wykładów w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary, prowadzonych przez OO. Dominikanów.

 Kolejny wykład odbędzie się w sobotę 10 czerwca o godz. 10.00 w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego


Ż Y C Z E N I A 

Zbliża się okres wakacji. Dla wielu będzie to czas odpoczynku.

Niech wakacyjne spotkania z przyrodą, z nowymi ludźmi, z owocami ludzkiej twórczości będą okazją nie tylko do wzmocnienia sił fizycznych i rozwoju intelektualnego, ale także do intensywniejszego kontaktu z Bogiem i wzrastania w wierze. Zarząd Klubu

Zaproszenia na spotkania w maju 2017

Jubileusz 100 rocznicy objawień Matki Boskiej w Fatimie


10 maja 2017 r. (środa), godz. 17.30:Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (sala św. Edyty Stein w Domu Katechetycznym przy Katedrze Opolskiej)

13 maja 2017 r. (sobota): do Kościoła Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha ?Na Górce? na cykl comiesięcznych wykładów w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary, prowadzonych przez OO. Dominikanów. Wykład odbędzie się o godz. 10.00, po nim Msza święta o godz. 12.00.

27 maja 2017 r. (sobota), godz. 17.45: nabożeństwo majowe i Msza święta w Katedrze Opolskiej z udziałem członków i sympatyków KIK

Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 2017

O Maryjo, To wybitnie Twoja noc! Kiedy gasną ostatnie światła soboty, a Owoc Twojego Żywota spoczywa w ziemi, czuwa również Twoje serce!

Twoja wiara i Twoja nadzieja patrzą naprzód. Za ciężkim kamieniem widzą już pusty grób; za ciężką zasłoną ciemności dostrzegają brzask Zmartwychwstania!

Św. Jan Paweł II 


W 100-lecie objawień fatimskich razem z Maryją trwamy, czuwając przy Grobie Pańskim, który przypomina nam, że śmierć jest tylko krokiem w przyszłość pełną światła, pełną Boga. Wszak Jezus prawdziwie Zmartwychwstał! A grób został pusty.

Niech w te Wielkanocne Święta nasze serca wypełnia nadzieja płynąca z wiary, niech pozwoli nam dzielić się nowym życiem w Jezusie miłością, która rozlała się na świat dzięki Jego męce i zmartwychwstaniu.

Niech nasze serca wypełnia radość, pokój i pewność zwycięstwa nad każdą słabością i nieudolnością naszych ludzkich wysiłków.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

  

 Opole, Wielkanoc 2017 r.

Zaproszenia na spotkania w kwietniu 2017

19 kwietnia (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (sala św. Edyty Stein, I piętro Domu Katechetycznego)

26 kwietnia (środa), godz. 16.00: Aula Domu Katechetycznego ? Walne Zebranie członków KIK

29 kwietnia (sobota), godz. 17.45:  Nabożeństwo i Msza święta w Katedrze z udziałem członków i sympatyków KIK


Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do przekazania 1% swojego podatku za 2016 r. na rzecz Klubu Inteligencji Katolickiej ? organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom z góry składamy serdeczne Bóg zapłać!


Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Progrmoawego Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu, 26 kwietnia 2017 r.

  

Miejsce zebrania: sala Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, II p.

 

Termin zebrania:

godz. 16.00 - pierwszy termin,

godz. 16.15 - drugi termin

 

Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 27.04.2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2016.
Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2016.
Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2017.
Dyskusja i głosowanie nad projektem.
Podjęcie uchwał.
Rozstrzygnięcie spraw spornych.
Komunikaty i wypowiedzi.
Zakończenie zebrania.

Przypominamy, że uczestnictwo w Walnych Zebraniach Klubu jest prawem każdego członka KIK-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do licznego udziału.

Zaproszenia na spotkania w marcu 2017

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, W krzyżu miłości nauka.


8 marca (środa), 
godz. 17.30 - Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej)


Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2016 r. na rzecz KIK w Opolu. Numer KRS ? 0000046409.
Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdecz-ne ?Bóg zapłać!?


Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na kolejny cykl Wielkopostnych Wykładów Otwartych 
pod tytułem "800 lat Opola ? W herbie miasta ? krzyż", które odbywać się będą w soboty Wielkiego Postu o godz. 15.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Minorytów 4.

 

Sobota 4.03, godz. 15:30 - Prof. Anna Pobóg - Lenartowicz ? ?Najstarsze kościoły Opola?

Sobota 11.03, godz. 15:30 - Ks. prof. Andrzej Hanich ? ?Ks. Józef Kubis, proboszcz parafii św. Krzyża w Opolu (1917?1945)?

Sobota 18.03, godz. 15:30 - Bp prof. Jan Kopiec ? ?Opolanie między Reformacją a kontrreforma-cją (XVI - XVII w.)?

Sobota 25.03, godz. 15:30 - Prof. Remigiusz Pośpiech ? ?Kościół św. Krzyża w Opolu jako ośro-dek kultury muzycznej?