Zaproszenie na spotkania w maju 2019

Zaproszenie na spotkania Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu w maju 2019 r.:

23 maja, czwartek, godz. 16.00: Aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej – Walne Zebranie członków KIK

1 czerwca, sobota, godz. 16.00: Msza święta w kaplicy Domu Księży Profesorów sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ (Opole, ul. Kard. B. Kominka)

1 czerwca, sobota, godz. 17.00: Spotkanie w salce i dyskusja nt. książki Petera Seewalda - „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy”. Podstawą do dyskusji będzie Rozdział I – „Dzwony Rzymu”. Wprowadzenie: ks. prof. Tadeusz DOLA

Tekst książki do pobrania: [TUTAJ]


PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W OPOLU W DNIU 23 V 2019 r.

Miejsce zebrania: sala Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, II p.

Termin zebrania: godz. 16.00 - pierwszy termin, godz. 16.15 - drugi termin

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 23.05.2018 r.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2018.
5. Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2018.
6. Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
7. Głosowanie nad udzieleniem ustępującemu zarządowi absolutorium.
8. Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2019.
9. Dyskusja i głosowanie nad projektem.
10. Podjęcie uchwał.
11. Rozstrzygnięcie spraw spornych.
12. Komunikaty i wypowiedzi.
13. Zakończenie zebrania.

Przypominamy, że uczestnictwo w Walnych Zebraniach Klubu jest prawem każdego członka KIK-u.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do licznego udziału.

Zaproszenie na spotkania w kwietniu 2019

27 kwietnia (sobota), godz. 16.00: Msza święta w kaplicy sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ

27 kwietnia (sobota), godz. 17.00: Spotkanie w salce i dyskusja nt. książki Petera Seewalda - „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy”. Podstawą do dyskusji będzie Rozdział I – „Dzwony Rzymu”. Wprowadzenie: ks. prof. Tadeusz DOLA

Tekst książki do pobrania: TUTAJ

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2018 r. na rzecz KIK w Opolu. Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Miejska Biblioteka Publiczna Wielkopostne Wykłady Otwarte pod hasłem „ Po co światu… teologia?”, które odbywać się będą w soboty Wielkiego Postu 2019 o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Minorytów 4.

Chrystus ZmartwychwstałPrawdziwie Zmartwychwstał!
Życzymy błogosławionych, radosnych, szczęśliwych i rodzinnych  Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały Chrystus, Pan życia, napełni nas nadzieją i swoją mocą.

 

Zarząd KIK w Opolu

 

Zaproszenie na spotkania w marcu 2019

30 marca (sobota), godz. 16.00: Msza święta w kaplicy Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a) sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ

30 marca (sobota), godz. 17.00: Spotkanie w salce i dyskusja nt. książki Petera Seewalda - „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy”. Podstawą do dyskusji będzie ostatni rozdział – „Aneks”. Wprowadzenie: ks. prof. Tadeusz DOLA

Tekst książki do pobrania: TUTAJ

 

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do prze-kazania 1% swojego podatku za 2018 r. na rzecz KIK w Opolu. Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Miejska Biblioteka Publiczna Wielkopostne Wykłady Otwarte pod hasłem „ Po co światu… teologia?”, które odbywać się będą w soboty Wielkiego Postu 2019 o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Minorytów 4. 

W sobotę 9 marca o godz. 12.00 w kościele OO. Franciszkanów msza dziękczynna z okazji 100 lecia urodzin naszego wieloletniego członka, kolegi Rafała Prajsa.

Zaproszenie na spotkania w lutym 2019

23 lutego (sobota), godz. 16.00: Msza święta w kaplicy sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ

23 lutego (sobota), godz. 17.00: Spotkanie w salce i dyskusja nt. „Demokracja: możliwości i zagrożenia”. Podstawą do dyskusji będzie rozdział V książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość” . Wprowadzenie: ks. prof. Tadeusz DOLA.

W dniu 26 lutego br. nasz wieloletni członek KIKu, pan Rafał Prajs kończy 100 lat. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu składamy Mu najserdeczniejsze życzenia Urodzinowe wielu łask Bożych. Niech Pan Bóg umacnia w drodze do świętości i nieustannie wspiera, a Matka Boża ma w Swojej opiece.

14 lutego (czwartek) o godz. 17.30 w auli Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej o prześladowaniu chrześcijan na świecie opowie ks. Rafał Cyfka (Pomoc Kościołowi w Potrzebie).

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób do przekazania 1% swojego podatku za 2018 r. na rzecz KIK w Opolu. Numer KRS – 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Zaproszenie na spotkania w styczniu 2019

Módlmy się za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazać światu radość płynącą z Ewangelii (Intencja Papieska na styczeń 2019 r.)

Życzymy w Nowym 2019 Roku radości codziennych, myśli dobrych, chwil spokojnych. Niech Święta Boża Rodzicielka otacza nas swoją opieką.

Szczęść Boże! Zarząd KIK w Opolu

 


19 stycznia (sobota), godz. 1
6.00: Msza święta w kaplicy Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kard. Kominka 1a) sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ

następnie o godz. 17.00: Spotkanie w salce i dyskusja nt. „Myśląc Europa…”. Podstawą do dyskusji będzie rozdział IV książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość” zatytułowany Myśląc Europa… (Polska – Europa – Kościół). Wprowadzenie: ks. prof. Tadeusz DOLA.

 

OGŁOSZENIE
Zwracamy się do członków i sympatyków Klubu oraz wszystkich życzliwych nam osób, aby przekazały 1% swojego podatku za 2018 r. na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Darowiznę tą  można przekazać na konto Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu – organizacji pożytku publicznego: Numer KRS – 0000046409.
Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom, którzy zechcą zasilić działalność naszego Klubu z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

Zarząd KIK w Opolu