Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego 2017

„Mizerna, cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący na sianku śpiący w promieniach Jezus mały.”

 

W tę świętą i cichą noc stańmy przed betlejemskim żłobkiem. Niech adoracja dzieciątka Jezus przy ubogiej i mizernej stajence otworzy nas na objawioną miłość Boga do człowieka.

 Niech ta „Maleńka Miłość” położona w betlejemskim żłobie wypełni każdą chwilę naszego życia bogactwem darów, które będzie można dzielić z potrzebującymi ich w Nowym 2018 Roku.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Zarz
ąd Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu