Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2018

?Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie?

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pełni radości i nadziei pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech życie i twórcze przekształcanie świata poprzez pracę i wszelki wysiłek odnajdywać będzie swój pełny sens i znaczenie w blasku Zmartwychwstania Chrystusa.

Niech płynąca stąd nadzieja i radość życia opromienia nasze serca, buduje wspólnoty, umacniając więzi miłości i przyjaźni oraz daje siłę do przezwyciężania tego co trudne.

Niech spotkanie z Chrystusem, który Żyje i jest stale obecny na drogach naszej codzienności, ożywia wiarę oraz napełnia serca pokojem, miłością i nadzieją.

Niech obecność pośród nas Zbawiciela staje się źródłem radości i siły na pokonywanie trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Zarząd Klubu w Opolu