Zaproszenie na spotkania w grudniu 2019

14 grudnia 2019 r., godz. 16.00: Msza św. sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie w salce i dyskusja nad adhortacją Jana Pawła II ?Christifideles laici? (kaplica Domu Księży Profesorów, Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a)


Anioł Pański rzekł: ?Józefie, synu Dawida,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów?.

Niech Nowonarodzony Jezus ponownie narodzi się w naszych sercach, wypełni je swoim pokojem, przepełni miłością, radością oraz chęcią dzielenia się Dobrą Nowiną z bliźnimi, a każdy dzień Nowego Roku niech będzie dobrą okazją do lepszego odkrywania Bożej miłości.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku!