Zaproszenie na spotkania w czerwcu 2020

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1. Serce Twe, Jezu, miłością goreje, Serce Twe w ogniu miłości topnieje.
A nasze serca zimne jak lód, i próżny dla nich Twej męki trud.
2. Kiedyż o kiedyż, słodki mój Panie, poznamy Serca Twego kochanie?
Kiedyż twa miłość rozpali nas? o dobry Jezu, czas to już czas! 

25 czerwca ? czwartek
godz. 16.00:     Aula Domu Katechetycznego przy Katedrze Opolskiej? Walne Zebranie członków KIK

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 23.05.2019 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2019.
 5. Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2019.
 6. Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
 7. Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2020.
 8. Dyskusja i głosowanie nad projektem.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Rozstrzygnięcie spraw spornych.
 11. Komunikaty i wypowiedzi.
 12. Zakończenie zebrania.

 

27 czerwca ? sobota
godz. 16.00:   Msza święta w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu na zakończenie roku pracy KIK, sprawowana przez ks. prof. Tadeusza DOLĘ, po niej spotkanie w auli Domu Katechetycznego przy katedrze opolskiej, którego tematem będzie: "Udział świeckich w misji Kościoła na podstawie III rozdziału Christifideles laici".

 

Na nadchodzący czas wakacji, Bożego wypoczynku

życzy Zarząd Klubu

 W lipcu i sierpniu Klub w Opolu będzie nieczynny