Zaproszenia na spotkania w kwietniu 2016

13 kwietnia (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro)

20 kwietnia (środa), godz. 16.00: doroczne Walne Zebranie Członków KIK (program poniżej). Drugi termin Zebrania: 20.04.2016 r., godz. 16.15. Miejsce: Dom Katechetyczny przy Katedrze Opolskiej, II piętro

23 kwietnia (sobota), godz. 16.00, Msza św. w kaplicy Domu Księży Profesorów (Opole, ul. Kominka 2a). Mszę św. odprawia ks. dr Zygmunt Nabzdyk

 

Program Walnego Zebrania Członków KIK:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 28.04.2015 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2015.
 5. Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2015.
 6. Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
 7. Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2016.
 8. Dyskusja i głosowanie nad projektem.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Rozstrzygnięcie spraw spornych.
 11. Komunikaty i wypowiedzi.
 12. Zakończenie zebrania.