Zaproszenia na spotkania w kwietniu 2017

19 kwietnia (środa), godz. 17.30: Spotkanie z Biblią. Prowadzi ks. dr Andrzej DEMITRÓW (sala św. Edyty Stein, I piętro Domu Katechetycznego)

26 kwietnia (środa), godz. 16.00: Aula Domu Katechetycznego – Walne Zebranie członków KIK

29 kwietnia (sobota), godz. 17.45:  Nabożeństwo i Msza święta w Katedrze z udziałem członków i sympatyków KIK


Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do przekazania 1% swojego podatku za 2016 r. na rzecz Klubu Inteligencji Katolickiej – organizacji pożytku publicznego.
Numer KRS: 0000046409. Wszystkim ofiarodawcom z góry składamy serdeczne Bóg zapłać!


Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Progrmoawego Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu, 26 kwietnia 2017 r.

  

Miejsce zebrania: sala Katedralnego Domu Katechetycznego w Opolu, II p.

 

Termin zebrania:

godz. 16.00 - pierwszy termin,

godz. 16.15 - drugi termin

 

Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
Odczytanie Protokołu z Walnego Zebrania z dnia 27.04.2016 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu w roku 2016.
Protokół Komisji Rewizyjnej oceniającej działalność w roku 2016.
Dyskusja i głosowanie nad Protokołami i Sprawozdaniem.
Przedstawienie projektu działania i budżetu na rok 2017.
Dyskusja i głosowanie nad projektem.
Podjęcie uchwał.
Rozstrzygnięcie spraw spornych.
Komunikaty i wypowiedzi.
Zakończenie zebrania.

Przypominamy, że uczestnictwo w Walnych Zebraniach Klubu jest prawem każdego członka KIK-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu do licznego udziału.